Tarieven Praktijk voor mondhygiëne Nancy Lahnstein
1 januari – 30 juni 2012


Vanaf 1 januari 2012 worden de tarieven van de mondhygiënist niet meer landelijk door de overheid vastgesteld.
Met de invoering van de nieuwe tarieven moet er meer duidelijkheid komen over behandelingen, kwaliteit, service en tarieven van de praktijk. Welk tarief de mondhygiënist berekent, hangt af van de tijd die de behandeling in beslag neemt, van de materiaalkeuze, van de gebruikte apparatuur en van de service die wordt verleent.
Op onderstaande tarievenlijst staan de tarieven voor elke behandeling met de daarbij behorende code.


Kinderen
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de basis-ziektekostenpolis van de ouders/verzorgers.
De kosten van de mondhygiënist voor kinderen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering.
Het advies is 2 maal per jaar een bezoek aan de mondhygiënist te brengen.
Voor kinderen met een beugel is het advies 4 maal per jaar omdat het gebit door de beugel extra kwetsbaar is voor gaatjes.


Consultatie en diagnostiek
A111 Periodieke controle € 19,50
Een mondonderzoek; het beoordelen van de mondslijmvliezen, de conditie van het tandvlees inclusief een DPSI score en een verslaglegging aan de verwijzer.

A211 Probleemgericht consult € 25,00
Een apart consult naar aanleiding van een probleem of vraag, inclusief het bijwerken van de medische anamnese, voorbeelden zijn: een acute tandvleesontsteking, een gevoelige tandhals.

A231 Intake consult € 40,00
Een eerste afspraak met een nieuwe klant, tijdens deze zitting word er een patiëntenkaart (digitaal) gemaakt, de medische anamnese besproken, de status van het gebit geregistreerd, een DPSI score gemaakt en het vervolgtraject besproken.

A531 Vaststellen conditie tandvlees € 90,00
Het, ten behoeve van een tandheelkundige verwijzing of een tandheelkundige verklaring , maken en vastleggen van een status van de conditie van het tandvlees, het opmeten van de spleet tussen tandoppervlak en tandvleesaanhechting (pockets) en de mate waarin het tandvlees terugtrekt (recessie) en de mate van mobiliteit van de tanden en kiezen. Indien wij zelf de daarop volgende behandeling uitvoeren word A722 gebruikt.

A711 Opstellen en bespreken zorgplan € 92,50
Het uitvoeren van onderzoek en het stellen van een diagnose en het maken van een zorgplan waarin ook de zorgbehoefte van de patiënt is opgenomen. Het beoordelen van extern gemaakte röntgenfoto's. Het
zorgplan kan gebruikt worden om de behandeling direct uit te voeren, of om te verwijzen naar andere zorgaanbieders.

A722 onderzoek tandvleesbehandelingen € 142,50
Onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling, bij een DPSI van 3-, 3+ en 4, hierbij maken we overzicht van alle metingen rondom elke tand en kies, de spleet tussen het tandoppervlak en de tandvleesaanhechting (pockets) en de mate van het terug trekken van het tandvlees (recessie), de beweeglijkheid van de elementen (mobiliteit), de toegankelijkheid van de wortels (furcaties) de parodontiumstatus, en beoordelen we extern gemaakte röntgenfoto's. Inclusief eventuele oppervlakte verdoving en bespreken van de uitslag en vervolgbehandeling.

A611 Microbiologisch- en /of speekselonderzoek € 23,50 + laboratoriumkosten € 62,00 of € 79,00
Een onderzoek waarbij materiaal wordt afgenomen, zoals plak vanuit de ontstoken tandvleespocket of speeksel, dit wordt in het laboratorium onderzocht door de microbioloog. (www.laboral.nl)


Preventieve mondzorg
C112 Preventieve voorlichting en instructie standaard € 22,50
Het geven van voorlichting en instructie, speciaal voor uw gebit en omringende weefsels. Dit kan zijn voorlichting over poetsen, het reinigen tussen de tanden en kiezen, tanderosie, het voorkomen van gaatjes en tandvleesproblemen, inclusief foldermateriaal en proefmonsters.

C114 Preventieve voorlichting en instructie uitgebreid € 37,50
Het geven van uitgebreide instructie en voorlichting, het kleuren van de gebitselementen met een plak verklikkende kleurstof, het vastleggen van een plakscore en de mate van tandvleesbloeding, evt. het geven van voedingsadviezen, adviezen over gebitsslijtage, het voorkomen van gaatjes, tandvleesproblemen, tanderosie, inclusief foldermateriaal, interdentale reinigingsmiddelen en proefmonsters.

C124 Consult voor evaluatie van preventie € 22,50
Het kleuren van het gebit met plak verklikkende vloeistof en het opnieuw vastleggen van de score, het vergelijken en evaluatie van het behaalde resultaat.

C212 Gebitsreiniging standaard € 30,00
Het verwijderen van een geringe hoeveelheid plak, tandsteen met behulp van ultrasoon apparatuur en/ of handinstrumenten en/of het polijsten en verwijderen van (rook)aanslag m.b.v. airflow (zoutstraal) van tanden of kiezen, of implantaat, bij een DPSI score van 0, 1 en 2. Inclusief oppervlakte verdoving.

C214 Gebitsreiniging uitgebreid € 60,00
Het uitgebreid verwijderen van plak, tandsteen met behulp van ultrasoon apparatuur en/ of handinstrumenten en/of polijsten en verwijderen van (rook)aanslag m.b.v. airflow (zoutstraal) van tanden en kiezen of implantaat, bij een DPSI score van 0, 1 of 2, inclusief oppervlakte verdoving.

C511 Sealen per element € 15,50
Het aanbrengen van een beschermende laag van plastisch materiaal (sealing) op een kies die bescherming nodig heeft.

C811 Fluoridebehandeling € 22,50 of per kaakhelft € 11,50
Het aanbrengen van fluoridelak of chloorhexidinevernis op de onder en bovenkaak ter voorkoming van gaatjes in de kiezen en tanden of om de blootliggende tandhalzen te beschermen tegen gaatjes en gevoeligheid.

C821 Medicinale behandeling per element € 22,50


Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
Voor patiënten die vallen in de DPSI score van 3- 3+ en 4

N111 Grondig reinigen worteloppervlak per element € 25,00
Het grondig verwijderen van al het tandsteen en plak rondom een element zowel onder als boven het tandvlees met behulp van ultrasoon apparatuur en/ of handinstrumenten, inclusief verdoving en desinfectie van de tandvleespocket , het geven van instructie over de verzorging en het polijsten en (rook)aanslag verwijderen van het element.

N211 Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling € 74,00
Een tussentijdse evaluatie die ongeveer 6 weken na het grondig reinigen van het worteloppervlak plaatsvind, waarbij het resultaat van deze reiniging wordt beoordeeld en waarbij de patiënt hernieuwde instructie krijgt dan wel daarin wordt bijgestuurd, incl. oppervlakte verdoving, verwijderen van aanslag.

N215 Evaluatie tandvleesbehandeling € 139,00
Het (her) beoordelen en vastleggen van de situatie van het tandvlees (parodontale situatie) en het bespreken van het resultaat van de uitgevoerde tandvleesbehandeling. Inclusief oppervlakte verdoving, het herreinigen van de restpockets met behulp van ultrasoon apparatuur en/ of handinstrumenten, het geven van instructie, het verwijderen van (rook/ chloorhexidine) aanslag.

N811 Behandeling tandvleesabces € 67,00
Het stellen van de diagnose "tandvleesabces", het reinigen van de wortel en omliggend steunweefsel en het geven van instructie, inclusief verdoving.


Nazorg
Voor patiënten die vallen in de DPSI score van 3-, 3+ en 4

W112 Nazorg standaard € 65,00
Het (her) beoordelen en vastleggen van de actuele situatie van het tandvlees en omringende weefsels, het controleren van de mondhygiëne, het geven van voorlichting en instructie, het verwijderen van tandsteen en plak met behulp van ultrasoon apparatuur en/ of handinstrumenten, het gladmaken en polijsten van de worteloppervlakken en het verwijderen van (rook)aanslag m.b.v. airflow (zoutstraal), inclusief verdoving. Deze behandeling duurt minimaal 20 minuten.

W114 Nazorg uitgebreid € 120,00
Het (her) beoordelen en vastleggen van de actuele situatie van het tandvlees en omringende weefsels, het controleren van de mondhygiëne, het geven van voorlichting en instructie, het verwijderen van tandsteen en plak met behulp van ultrasoon apparatuur en/ of handinstrumenten, het gladmaken en polijsten van de worteloppervlakken en het verwijderen van (rook)aanslag m.b.v. airflow (zoutstraal), inclusief verdoving. Deze behandeling duurt minimaal 40 minuten.


Diversen
X331 Uitwendig bleken per kaak, inclusief techniek en materiaalkosten per kaak € 121,50
X555 Second opinion € 60,00
X711 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten € 140,-
Tijdtarief verstandelijk en/of lichamelijk beperkte patiënten. Het betreft aangevraagde zorg.

C90 Niet tijdig afgemelde afspraak
Verhindering dient u minimaal 48 uur van tevoren bij ons kenbaar te maken, zodat wij nog in de gelegenheid zijn iemand anders in te plannen op dit tijdstip. Wij brengen gemaakte kosten in rekening.

Tarieven geldig tot 30 juni 2012.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.allesoverhetgebit.nl

Aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend.